< Terug naar vorige pagina

Project

Bekommerd om ongelijkheid? Een studie naar de politieke aandacht voor economische ongelijkheid bij kiezers en politieke partijen.

Economische ongelijkheid stijgt in de meeste democratieën: de kloof tussen de inkomens en vermogens van het rijkste deel van de bevolking en de overige burgers wordt groter. Ondanks deze stijging, en groeiende druk op de welvaartstaat, bestaat er geen systematisch bewijs dat ongelijkheid leidt tot herverdelend beleid, of een grotere vraag hiernaar. Er is sprake van een paradox: de meeste burgers en politici zijn bekommerd om ongelijkheid, maar er wordt weinig aan gedaan. Bovendien ontberen we een diepgaand inzicht in wanneer en hoe burgers en politieke partijen op ongelijkheid reageren. In dit project onderzoek ik daarom de politieke aandacht voor ongelijkheid bij burgers en politieke partijen op basis van drie doelen. Ik onderzoek (1) of burgers bezorgd zijn over ongelijkheid, en of dit afhangt van objectieve ongelijkheidstrends, (2) wanneer en hoe politieke partijen ongelijkheid bespreken, en de invloed hiervan op de meningen van burgers, en (3) heeft ongelijkheid een invloed op stemgedrag? Om deze doelen te bestuderen analyseer ik enquête- en experimentele data over percepties en meningen van burgers, en partijmanifesten en sociale media data over de aandacht van politieke partijen. Door voort te bouwen op inzichten uit de breuklijnentheorie, en gebruik te maken van verschillende geavanceerde methoden, werpt dit project een origineel licht op de wisselwerking tussen burgers, politieke partijen en ongelijkheid in liberale democratieën, doorheen de tijd.

Datum:1 okt 2023 →  Heden
Trefwoorden:Inequality perceptions, Redistributive preferences, Voting behaviour
Disciplines:Politieke ongelijkheid, Politiek engagement, politieke participatie, Publieke opinie, Stemgedrag