< Terug naar vorige pagina

Project

Begeleiding mid-term evaluatie (2020) en eindevaluatie (2020-2021) VVSG-programma 'Gemeentelijke Internationale Samenwerking'

Het programma Gemeentelijke Internationale Samenwerking is een van de programma's van de dienst VVSG Internationaal (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten). Financiering komt van de Belgische overheid. Het doel van het programma is bij te dragen tot goed lokaal bestuur door de bestuurscapaciteit in het Zuiden en de lokale beleidscoherentie in Vlaanderen te versterken. Om dit te bereiken werkt de VVSG aan de lokalisatie van de SDG's en, in 9 partnerlanden, aan thema's als capaciteitsopbouw, gender en de duurzame ontwikkelingsdoelen. De tussentijdse evaluatie (op basis van intercollegiale evaluaties en zelfevaluaties in Benin, Ecuador en Guatemala) gaf de VVSG en de betrokken actoren inzicht in het verloop van het eerste deel van hun programma en stelde hen in staat input en aanbevelingen te verzamelen voor het tweede deel. Het doel van de eindevaluatie is dat de VVSG verantwoording aflegt aan de financier en dat de lokale overheden verantwoording afleggen aan politici, ambtenaren en het maatschappelijk middenveld in hun gemeente. Daarnaast is het leeraspect met het oog op toekomstige opleidingen even belangrijk.

Datum:1 jun 2020  →  Heden
Trefwoorden:thema_mondialeon
Disciplines:Lokale en stedelijke politiek, Internationale economie