< Terug naar vorige pagina

Project

Beelden in waarde omzetten door middel van statische parameterschatting.

Binnen Vlaanderen zijn verschillende onderzoeksgroepen actief op het gebied van kwantitatieve beeldvorming gebruik makende van statistische parameterschattingstheorie. Deze groepen vertegenwoordigen een brede waaier aan disciplines waaronder onder andere elektronenmicroscopie, magnetische resonantiebeeldvorming, astrofysica, infrarood spectroscopie en X-stralen- en positronemissietomografie. Het gezamenlijke doel hierbij is om ongekende parameters, die het te bestuderen object karakteriseren, zo precies mogelijk te bepalen uit experimentele beelden of spectra. De betrokken partners hanteren hiervoor hun know-how en methoden die eigen zijn aan hun specifieke toepassingsgebied. De methoden zijn echter breed toepasbaar en grensoverschrijdend. Met het oprichten van deze WOG brengen we de expertises van meerdere onderzoeksgroepen rond bovengenoemd thema samen met de bedoeling wetenschappelijke samenwerking te stimuleren en het uitwisselen van kennis rondom uiteenlopende technieken te faciliteren.
Datum:1 jan 2016  →  Heden
Trefwoorden:FYSICA
Disciplines:Toegepaste wiskunde, Statistische en numerieke methoden, Klassieke fysica, Elementaire deeltjesfysica en hoge-energie fysica, Andere fysica, Multimediaverwerking, Biologische systeemtechnologie, Signaalverwerking
Project type:Samenwerkingsproject