< Terug naar vorige pagina

Project

Bedrijfsgerelateerd taalbeleid, categorisering en professionele interacties

Dit project onderzoekt de historische ontwikkeling van een professioneel taalbeleid, de dynamieken van professionele interacties en specifieke categoriseringsprocessen in geïnternationaliseerde, meertalige bedrijfscontexten in België.
Datum:1 jan 2020  →  Heden
Trefwoorden:TAALBELEID
Disciplines:Discoursanalyse, Pragmatiek, Sociolinguïstiek