< Terug naar vorige pagina

Project

Baanbrekend Ultrasone Polaire Scan systeem gebaseerd op phased array technologie voor de karakterisering van visco-elastische composieten

Niet destructief testen (NDT) verwijst naar technieken die gebruikt worden tijdens de levenscyclus van structurele componenten om de kwaliteit, functionaliteit en de integriteit ervan te onderzoeken zonder het object zelf te moeten vernietigen of zijn eigenschappen te veranderen. De ontwikkeling van NDT technieken is constant in evolutie en vereist continue upgrading om tegemoet te komen aan de voortbrenging en marketing van nieuwe industriële materialen, aan de toenemende vraag naar gevoeliger en meer kwantitatieve karakterisering en kwaliteitscontrole, en aan de noodzaak voor een tijdigere detectie van defecten. De Ultrasone Polaire Scan (UPS) is een geavanceerde NDT methode die de gereflecteerde en/of doorgelaten ultrasone signalen afkomstig van een object analyseert over een breed bereik van azimutale en polaire hoeken. De opgemeten informatie (amplitude, fase of reistijd) levert een uiterst gevoelige vingerafdruk van de lokale materiaaleigenschappen en schadetoestand. Eerdere samenwerkingsprojecten tussen KU Leuven en UGent hebben ervoor gezorgd dat de onderliggende fysica van de methode momenteel meer dan afdoende gekend is, maar een praktische hertekening van de (eerder logge) laboratoriumopstelling is nodig om een efficiënter inspectieapparaat te realiseren dat ook in industriële toepassingen kan gebruikt worden. Het doel van dit project is dan ook om een baanbrekend design concept te implementeren voor de UPS, gebaseerd op innovatieve phased array technologie en ondersteund door de extensieve modellering en optimalisatie ervan die recent door onze onderzoeksgroep werd uitgevoerd. Dit moet leiden tot de realisatie van een prototype voor een praktisch en draagbaar UPS apparaat dat on-site gebruikt kan worden in realistische condities, en dat voor een snelle en accurate opmeting kan zorgen van de lokale materiaaleigenschappen en schadetoestand van metalen en composiet materialen.
Datum:1 okt 2021 →  Heden
Trefwoorden:Non-Destructive Testing, Phased Array Technology, Material characterisation, Damage Detection, Composite structures, Structural Health Monitoring
Disciplines:Niet-destructief onderzoek, veiligheid en diagnose, Korte en lange vezelversterkte composieten, Akoestiek en akoestische apparaten, golven