< Terug naar vorige pagina

Project

AsthenesLAB

Lichamelijke klachten zoals pijn, ademnood en tinnitus komen vaak voor. Initieel hebben ze een protectieve functie; ze motiveren gedrag dat herstel en genezing ondersteunt. Wanneer ze echter chronisch worden, verliezen ze deze protectieve functie en geven ze aanleiding tot heel wat lijden, handicap en (maatschappelijke) kosten. Het interdisciplinaire ASTHENES onderzoek beoogt de biogedragsmatige processen te ontrafelen die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen, het omkeren van de chronificatie van aversieve lichamelijke klachten, alsook het identificeren van voorspellers hierin. Het Asthenes onderzoek is nu op kruissnelheid, en AsthenesLAB biedt de noodzakelijke voorwaarde om onze wetenschappelijke doorbraken te bestendigen en verder uit te diepen: (1) EEG Error-Related Negativity als een neural endophenotype voor de ontwikkeling van lichamelijke symptomen, (2) nieuw Robot paradigma voor het bestuderen van vermijding in virtuele omgevingen, (3) Trancutane Vagale Zenuwstimulatie voor beter doen uitdoven van lichamelijke symptomen. AsthenesLAB zal ondersteuning bieden aan een sterk interdisciplinair onderzoeksteam van psychologen, psychiaters, gastroenterologen, audiologen, pneumologen en revalidatiespecialisten, die hun krachten bundelen voor het opzetten van een ge├»ntegreerd multilevel theoretische model dat een beter inzicht biedt in het ontstaan van deze klachten, alsook aanwijzingen levert voor de ontwikkeling van nieuwe en meer effici├źnte behandelinsgmogelijkheden.

Datum:1 mei 2020  →  Heden
Trefwoorden:EEG Error-Related Negativity, Trancutaneous Vagal Nerve stimulation, chronic bodily symptoms
Disciplines:Gezondheidspsychologie, Neuroimaging, Respiratoire geneeskunde niet elders geclassificeerd, Biologische en fysiologische psychologie niet elders geclassificeerd, Zintuiglijke processen en perceptie