< Terug naar vorige pagina

Project

Arbeidsloopbanen als structurele determinanten van sociale ongelijkheden in algemene en oorzaakspecifieke invaliditeit en mortaliteit (FWOAL787)

België, net als andere landen met een hoog inkomen, zag de stijgende werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en flexibelere tewerkstellingstrajecten. Het hoofddoel van het project is het begrijpen van het potentiële effect van een (flexibele) loopbaan in de werkgelegenheid op invaliditeit en mortaliteit. Het project is gericht op een diepgaand onderzoek, vanuit een longitudinaal perspectief, van de rol van perioden van werkloosheid, inactiviteit en een onzekere carrière als oorzaak van invaliditeit en mortaliteit. Daarom zullen we systematisch de trajecten tussen werkgelegenheidsroutes en invaliditeit en mortaliteit onderzoeken. Ook de rol van handicap als potentiële voorloper van mortaliteit zal in deze context worden bestudeerd. We zullen dit doen als we gevoelig zijn voor de intersectionaliteit met sociale achtergrondkenmerken - dat wil zeggen, de potentiële complexe relatie met geslacht, sociaaleconomische positie en huishoudsamenstelling. Onderzoek op dit gebied wordt vaak belemmerd door een gebrek aan geschikte gegevens. De gegevens voor dit project zijn uniek omdat ze longitudinale en continue informatie verschaffen over de arbeidsstatus van werknemers, die kan worden gekoppeld aan latere invaliditeit en mortaliteit. Ondanks het bestaan ​​van goede longitudinale registratiegegevens in België, is er nog steeds zeer beperkt onderzoek op dit gebied. Dit voorstel is bedoeld om dat gat te vullen. De gegevens voor dit project zullen worden afgeleid van de gekoppelde database van het register voor telling en mortaliteit en de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid.
Datum:1 jan 2016  →  31 dec 2019
Trefwoorden:Social inequality
Disciplines:Sociale problemen