< Terug naar vorige pagina

Project

ARBAHEAT: rendabele transformatie van een zeer efficiënte, geavanceerde, thermische ultra-superkritische kolengestookte elektriciteitscentrale tot een WKK door het achteraf inbouwen en integreren van een ARBAFLAME-proces voor het upgraden van biomassa (OZR EU Bonus) (OZR34025)

In het ARBAHEAT-project zal een bestaande 731 MWe Ultra-SuperCritical kolengestookte energiecentrale worden omgevormd tot een biomassa-gestookte warmtekrachtcentrale door repowering met thermisch behandelde biomassa die ter plaatse wordt geproduceerd. Deze demonstratie omvat: (1) Transformatie naar CHP: dit wordt aangetoond door een kleine hoeveelheid warmte af te geven aan het biomassabehandelingsproces ter plaatse, terwijl warmtedistributie met groot volume naar de nabijgelegen industrie wordt overwogen. Dit levert hernieuwbare lokale warmte op, waardoor de algehele efficiëntie van de installatie wordt verbeterd van 46% elektriciteit tot 70-90% in WKK-modus, (2) Grondstof voor biomassa: een geïntegreerd thermisch voorbehandelingsproces maakt het gebruik van diverse duurzame biomassa-grondstoffen mogelijk . Dit minimaliseert de investerings- en bedrijfskosten en verruimt de mogelijkheden op het gebied van geografische bevoorrading en kwaliteit van grondstoffen (3) Voorbehandeling van biomassa: het thermische biomassa-opwaardeerproces van ARBAFLAME levert biomassabrandstoffen met handling- en maalkarakteristieken op die van steenkool, waardoor aanpassingen achteraf met minimale aanpassingen aan de bestaande krachtcentrale. De technische capaciteit van de demonstratie-installatie zorgt voor maximale flexibiliteit bij het opschalen van de technologie voor toekomstige replicatie. (4) Integratie in een elektriciteitscentrale: het biomassa-voorbehandelings- en warmteafgiftesysteem zal fysiek worden geïntegreerd in de bestaande energiecentrale. Het elimineren van verschillende kosten- en energie-intensieve stappen (stoomproductie, pelletvorming) zal worden onderzocht, naar een meer kosteneffectief definitief ontwerp. Deze demonstratie van een geïntegreerd concept tegen zeer lage kosten bij grootschalige energieproductie zal de weg vrijmaken voor latere vermenigvuldiging in commerciële industriële projecten, waardoor de EU-capaciteit voor hernieuwbare energie en warmteopwekking wordt vergroot. De hernieuwbare ARBAHEAT-oplossing kan daarom aanzienlijk bijdragen aan de vervanging van fossiele brandstoffen in de warmte- en elektriciteitssector en het koolstofarmer maken van de energiemarkt.

Datum:1 okt 2018  →  Heden
Trefwoorden:biomassa, kool
Disciplines:Mechanica van biovloeistof