< Terug naar vorige pagina

Project

Analyse van huidblootstelling aan vluchtige organische stoffen: methode ontwikkeling, validatie en toepassing

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen gebeurt als er fysiek contact is tussen de stof en een uitwendige barrière van een persoon: hierbij horen de longen, het maag-darm systeem en de huid. Beroepsmatige blootstelling van werknemers speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van verschillende ziekten. Blootstelling aan vluchtige organische solventen (VOS), diisocyanaten en poly-aromatische koolwaterstoffen (PAKs), kan leiden huidaandoeningen, luchtweg-, hart- en vaatziekten en zelfs kanker. In dit project zullen we onbeantwoorde vragen over het meten van huidblootstelling aan gevaarlijke stoffen onderzoeken. We zullen dit doen door het ontwikkelen van betrouwbare, robuuste en gevoelige kwantitatieve methoden voor het analyseren van huidblootstelling aan gevaarlijke componenten. De ontwikkeling van deze technieken zullen ons toelaten om huidblootstelling kwantitatief in kunnen inschatten en daarmee de bijdrage inschatten van de hele lichaamsbloostelling (luchtweg en gastro-intestinaal). Dit doctoraatsplan zal zorgen voor technische vooruitgang om de beperkingen voor het inschatten van huidblootstelling aanzienlijk te verbeteren. Dit zal gebeuren door: 1/ de ontwikkeling van analytische methoden voor kwalitatieve analyse van vluchtige organische solventen (VOS), diisocyanaten en poly-aromatische koolwaterstoffen (PAKs); 2/ validatie van dermale ‘patches’ als betrouwbare, robuuste en gevoelig kwantitatieve monitors voor de analyse van VOS, diisocyanaten en PAKs; 3/ Karakteriseren van dermale blootstelling in combinatie met het analyseren van luchtwegblootstelling en het meten van de effectieve aanwezigheid van geselecteerde componenten in het lichaam (urinaire metabolieten) in verschillende werk omgevingen. De verwachte resultaten van dit onderzoek zijn gevalideerde methoden en patches om de huidblootstelling aan VOS, diisocyanaten en PAKs te analyseren; die vervolgens in routine arbeidshygienische risicoanalyse kan worden geïmplementeerd. 

Datum:14 mrt 2016 →  17 sep 2020
Trefwoorden:Monitoring dermal exposure
Disciplines:Microbiologie, Systeembiologie, Laboratoriumgeneeskunde, Maatschappelijke gezondheidszorg
Project type:PhD project