< Terug naar vorige pagina

Project

Anafylaxie in mastocytose: kan gedragsanalyse van individuele mastcellen en basofielen een tip van de sluier lichten?

Mastocytose is een systeemaandoening met zeer uiteenlopende klinische fenotypes waaronder levensbedreigende anafylaxie. Anno 2017 beschikken we nog altijd niet over een betrouwbare biomerker om anafylaxie en het verloop ervan correct te voorspellen. Het serumtryptase en KIT mutatie, twee mineure criteriua in de diagnose van mastocytose, lijken geenszins te voldoen. Binnen dit project wensen wij een gedragsanalyse te verrichten van zowel gekweekte mastcellen en circulerende basofielen van patienten met mastocytose. Hierbij willen we nagaan of deze effector cellen bijzondere fenotypische of functionele karakteristieken vertonen die toelaten om anafylaxie, en de ernst ervan, bij mastocytose patiƫnten te voorspellen. Hierbij zullen we onze jarenlange expertise aanwenden om de activatie- en inhibitiesignalen van mast cellen en basofielen flow cytometrisch op het niveau van de individuele cel te bestuderen. Zowel de klassieke IgE-gemedieerde activatie als niet IgE-gemedieerde activatie zal daarbij geanalyseerd worden. Patiƫnten zullen ingesloten worden via ons referentiecentrum.
Datum:1 okt 2017 →  Heden
Trefwoorden:BASOFIELE ACTIVATIE, MESTCELLEN, BASOFIELEN, ALLERGIE
Disciplines:Diagnostiek, Immunologie, Laboratoriumgeneeskunde, Morfologische wetenschappen, Medicinale producten