< Terug naar vorige pagina

Project

AnaEE-Vlaanderen: Geïntegreerde infrastructuur voor experimenteel ecosysteemonderzoek (R-10090)

Kennis van hoe ecosystemen functioneren kan gebruikt worden om oplossingen te bieden voor hedendaagse uitdagingen zoals voedselzekerheid en duurzaam gebruik van hulpbronnen. De infrastructuur nu beschikbaar in Vlaanderen en Europa is niet geoptimaliseerd voor onderzoek naar meerdere, interagerende factoren en het testen van innovatieve oplossingen. Dit project biedt een antwoord op deze uitdaging via een nieuwe generatie onderzoeksinfrastructuren waarmee we de complexe, nietlineaire reacties van ecosystemen kunnen ontrafelen. Terrestrische ecosystemen worden bestudeerd met een reeks complementaire 'state-of-the-art' set-ups waarin responsen continu worden gemeten. Daarnaast focussen we met aquatische faciliteiten op de grens tussen land en water, waar problemen zoals zeespiegelstijging, overstromingen en nutriëntaanrijking worden onderzocht. De financiering wordt gebruikt om de verschillende infrastructuren te managen en exploiteren, en om 'missing links' te bouwen zodat AnaEE-Vlaanderen zijn volle potentieel kan bereiken. Dit geheel wordt ingebed in een Europees netwerk van open-access platformen voor het experimenteel manipuleren, analyseren en modelleren van ecosystemen.
Datum:1 feb 2019  →  31 jan 2021
Trefwoorden:ecosystemen, Onderzoeksinfrastructuur
Disciplines:Ecosysteemdiensten
Project type:Samenwerkingsproject