< Terug naar vorige pagina

Project

Ambigue woorden. Als woorden oneigenlijk gebruikt worden.

Het lijkt wel duidelijk waarom De kat speelde met de muis beter is dan De speel katte met de muis. Kat is een zelfstandig naamwoord en spelen is een werkwoord en zo hoor je ze ook te gebruiken. Met andere woorden, woorden behoren tot een bepaalde woordsoort en deze woordsoort bepaalt hun gebruik in de zin. Dit idee is algemeen verspreid in de taalkunde. Ik noem het het overeenkomstprincipe. Je zou verwachten dat als een principe zo algemeen verspreid is, het schier onmogelijk is tegenvoorbeelden te vinden. Dat is echter niet zo. In de zin Dat is zo Madonna wordt de eigennaam Madonna bijvoorbeeld als bijvoeglijk naamwoord gebruikt.Om dergelijke voorbeelden een plaats te geven in de theorie stel ik voor om het overeenkomstprincipe op te geven. Ik verdedig de stelling dat de woordsoort van een woord enkel en alleen bepaald wordt door de manier waarop het in een bepaalde zin gebruikt wordt.
Datum:1 okt 2012 →  30 sep 2015
Trefwoorden:Syntax, Lexicon, Morphology, Categories, Formal linguistics
Disciplines:Linguïstiek, Theorie en methodologie van de linguïstiek, Andere linguïstiek en literatuurwetenschappen