< Terug naar vorige pagina

Project

Alliantieonderzoeksgroep: Stadsgeschiedenis

De raden van bestuur van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent hebben een raamovereenkomst goedgekeurd die een structurele en verregaande samenwerking tussen beide instellingen mogelijk maakt. Een Alliantieonderzoeksgroep groepeert minstens 6 onderzoekers vanuit de UGent en vanuit VUB (en mogelijks ook vanuit hun associatiepartners). Deze onderzoekers zijn actief rondom een gemeenschappelijke onderzoekslijn.  

Datum:1 dec 2009 →  Heden
Trefwoorden:Stadsgeschiedenis
Disciplines:Andere biologische wetenschappen, Andere natuurwetenschappen