< Terug naar vorige pagina

Project

Algemene anesthesie tijdens de zwangerschap: anesthesie-geïnduceerde neurotoxiciteit en anesthesie beleid.

Verschillende relevante aspecten van algemene anesthesie tijdens de zwangerschap, in het bijzonder anesthesie-geïnduceerde neurotoxiciteit en anesthesiebeleid, zullen in dit doctoraatsproject worden onderzocht. In een cohortstudie zullen neuropsychologische tests worden uitgevoerd bij kinderen die zijn blootgesteld aan prenatale anesthesie . We zullen de neurotoxiciteit van sevofluraan en propofol vergelijken in het foetale konijnenmodel, zodat de anesthesist kan kiezen voor het anestheticum dat de minste neurologische schade veroorzaakt aan de foetale hersenen. In een Europese enquête zullen wij nagaan in welke mate anesthesisten de huidige richtlijnen over algemene anesthesie tijdens de zwangerschap respecteren. Deze studie zal helpen bij het identificeren van kenniskloven zodat hier aandacht aan kan besteed worden in toekomstige richtlijnen. In een volgend werkproject zal het meest geschikte doel van maternale beademing (maternale paCO2) die normale foetale bloedgaswaarden garandeert tijdens maternale laparoscopische chirurgie worden bepaald in het zwangere schapenmodel. We zullen nagaan hoe anesthesie-geïnduceerde hypotensie bij de zwangere patiënt het best wordt aangepakt door drie verschillende benaderingen te vergelijken (geen behandeling, noradrenaline, angiotensine II)(WP 5). Tenslotte zullen we de placentaire overdracht van het antidotum sugammadex bepalen, aangezien dit cruciaal is voor de beoordeling van de foetale effecten na maternale toediening van sugammadex.

Datum:9 okt 2023 →  Heden
Trefwoorden:Anaesthesia, Foetus, Neurotoxicity
Disciplines:Anesthesiologie niet elders geclassificeerd
Project type:PhD project