< Terug naar vorige pagina

Project

Akoestische metamaterialen: richting praktische realisatie

Dit project richt zich op het in kaart brengen van de mogelijkheid tot het creëren van sterke geluidsabsorptie (een absorptiecoëfficiënt van minstens 0.9) en dit bij meerdere frequenties tussen 0 - 2000 Hz, gebruik makend van absorbers van willekeurige vorm. 
Numerieke modellen vormen de eerste fase, waarin het optimaal aantal, vorm(en) en grootte(n) van de akoestische holten zal worden bepaald.
Daarna zal worden overgeschakeld op de praktijk, met focus op de maakbaarheid van de absorbers alsook het effect van productieparameters en nodige ontwerp-aanpassingen op de uiteindelijke real-life performantie. Een of meerdere prototypen zullen worden ontwikkeld en getest. Productietechnieken die in dit project naar voor worden geschoven zijn additive manufacturing en spuitgieten. Valorisatie zal gebeuren voor het gebruik van dit type absorbers in de industrie, gezondheidszorg en vrijetijdssector.

Datum:18 nov 2019  →  Heden
Trefwoorden:Acoustics, 3D printing, Absorption coefficient
Disciplines:Akoestiek, geluid en trillingsgerelateerde ingenieurskunde, Modellering en simulatie
Project type:PhD project