< Terug naar vorige pagina

Project

Akoestisch comfort in ruimtes overdekt door innovatieve membraanstructuren

Membraanstructuren zijn één van de meest zichtbare innovatieve elementen in de hedendaagse architectuur. De voornaamste motivatie voor hun toepassing betreft hun mechanische en energetische functionaliteit. Tot nu toe werd relatief weinig aandacht besteed aan hun potentieel gebruik voor het verbeteren van het akoestisch comfort in grote hallen en openbare ruimten. Een frequent gerapporteerd geval van akoestisch ongemak is de aanwezigheid van niet noodzakelijk luid maar wel vervelend continu achtergrondgeluid. In tegenstelling tot kleine ruimten is de traditioneel gebruikte nagalmtijd niet adequaat als parameter voor het bepalen van het globaal akoestisch comfort en de soundscape. In dit project worden, gebruik makende van gecombineerde subjectieve en objectieve analyses van reële en virtuele akoestische omgevingen, traditionele akoestische parameters geëvalueerd en worden nieuwe akoestische comfortparameters voorgesteld die geschikt zijn voor evaluatie van grote hallen of open ruimtes. De relaties van deze comfortparameters met de fysische en geometrische eigenschappen van architecturale elementen in het algemeen en innovatieve membraanstructuren in het bijzonder zullen worden onderzocht en vergeleken met diffuse veldomstandigheden zoals die in laboratorium nagalmkamermetingen. Tot slot zullen de onderzoeksresultaten vertaald worden in richtlijnen die nuttig zijn voor architecten die grote ruimten ontwerpen met of zonder het gebruik van innovatieve membraanstructuren.

Datum:1 okt 2019 →  8 okt 2023
Trefwoorden:acoustics, acoustic comfort, ETFE, structural skins, background noise, simulations
Disciplines:Bouwakoestiek en verlichting, Architectuurwetenschappen en technologie, Architecturaal design niet elders geclassificeerd
Project type:PhD project