< Terug naar vorige pagina

Project

AI NAAR DE BRON

In dit project willen de aanvragers de recentste resultaten van AI in computervisie en beeldverwerking geschikt maken voor direct gebruik op de nieuwste types beeldsensoren zoals die door Vlaamse bedrijven ontwikkeld worden. EAVISE (KUL) zal de kwaliteit van deze algoritmes op de ruwe sensorgegevens vergelijken met de resultaten op verwerkte afbeeldingen, en zal de implementeerbaarheid ervan op embedded platformen analyseren.
In dit TETRA-project worden drie specifieke doelgroepen samengebracht, om een kruisbestuiving te realiseren die tot belangrijke innovaties zal leiden. De eerste doelgroep zijn de sensorbouwers, die meer verwerkingsmogelijkheden toevoegen in en naast hun sensoren. Door bedrijven die slimme beeldgebaseerde devices ontwikkelen als tweede doelgroep mee te nemen in dit project, ontstaat er kennisuitwisseling in verband met toepassingsmogelijkheden en hardware-specificaties. De keten is compleet door ook de bedrijven die tools en ontwikkelplatformen realiseren als derde doelgroep te beogen, die naast het “wat?” en “waarom?”, ook antwoorden kunnen aanbrengen voor het “hoe?”.

Datum:1 okt 2022 →  Heden
Trefwoorden:artificiële intelligentie, computer visie, embedded processing
Disciplines:Computervisie, Beeldverwerking, Embedded systems