< Terug naar vorige pagina

Project

Agrivoltaics: optimalisatie van voedselproductie in synergie met fotovoltaïsche panelen door modellering van gewasgroei en microklimaat

Een agrivoltaics productiesysteem kenmerkt zich door de combinatie van traditionele landbouw en de productie van fotovoltaïsche energie op éénzelfde site. Om optimaal, duurzaam landgebruik te bekomen is zowel een optimale energieproductie als een economisch rendabele gewasopbrengst essentieel. In dit project wordt een balans gezocht tussen gewasgroei en beschaduwing onder zonnepanelen door dynamisch in te spelen op de schaduwpatronen en teelttechnieken. We streven ernaar een gewasgroeimodel te ontwikkelen op basis van solar radiation use efficiency; om zo voor verschillende gewassen een simulatie te maken van de best mogelijke trade-off tussen opbrengst en energie. Plantrespons en tolerantie voor dynamische beschaduwing worden voor een aantal modelgewassen in kaart gebracht en in een universeel gewasmodel gegoten. Gelijklopend wordt het microklimaat van verscheidene gewas- en fotovoltaïsche productiesystemen geëvalueerd. In een tweede fase worden klimaatgegevens verzameld op experimentele velden waar het agrivoltaics concept zal worden geëvalueerd. Deze gegevens komen samen in silico en vormen een microklimaat- en schaduwmodel voor agrivoltaïsche systemen. Door de combinatie te maken van het universele gewasgroeimodel en het microklimaatmodel zal het mogelijk worden om de optimale groeiomstandigheden en paneelconfiguraties voor een agrivoltaics toepassing te bepalen.  Hierbij zullen we in staat zij biomassa- en zonne-energieopbrengst voor een breed scala aan gewassen in een agrivoltaïsch systeem te maximaliseren.

 

Datum:1 mei 2019  →  Heden
Trefwoorden:Agrivoltaics, Plant development, Crop production, Plant growth modelling, Sustainable farming, Renewable energy
Disciplines:Analyse en modellering van landbouwsystemen, Modellering en simulatie, Plantenmorfologie, -anatomie en -fysiologie, Metabole regeling, Biochemie van planten, Gewaswetenschappen, Ruimtelijke analyse en modellering in de landbouw, Ontwikkelings- en reproductieve biologie van planten
Project type:PhD project