< Terug naar vorige pagina

Project

Afvalwater als ‘early warning systeem’ voor COVID-19 surveillance

Uitwerking van pijler 2 van het onderzoek : Afstemming met en inbedding van het COVID-surveillancesysteem op afvalwater in het huidige virus resurgence management systeem in Vlaanderen. De data van het COVID-surveillancesysteem via afvalwater kunnen gebruikt worden om lokale maatregelen te informeren. Verwacht wordt dat het COVID-surveillancesysteem via afvalwater sneller regionale opflakkeringen zal kunnen opsporen dan alleen het huidige systeem van testing. Deze pijler heeft als doel op de data van rioolwateranalyse te trianguleren met andere datasets ten einde een inbedding van deze data in het virus resurgance management systeem te kunnen bewerkstelligen. Er wordt beoogd om dit tussen nu en midden november uit te werken.

Datum:13 jul 2020  →  15 nov 2020
Trefwoorden:Covid-19 surveillance, wastewater
Disciplines:Organisatie van de gezondheidszorg