< Terug naar vorige pagina

Project

Advanced Signal Processing for Magnetic Resonance Spectroscopy (Geavanceerde signaalverwerking voor magnetische resonantie spectroscopie)

Het globale doel van dit doctoraatsproject is het onderzoeken en ontwikkelen van innovatieve software voor magnetische resonantie spectroscopische beeldvorming eMRSI voor de kwantificatie en beeldvorming van metabolieten. Het doctoraatsonderzoek is gericht op automatische statistische semi-parametrische schatting en omvat nieuwe geavanceerde signaalverwerking en experimenteel ontwerp van metabolietkwantificatie waarbij rekening gehouden wordt met de storende signaalkomponenten van water, macromoleculen en vetten. Meer bepaald zullen twee softwarepaketten voor MRS kwantificatie geïntegreerd worden om betere resultaten te bekomen aan de hand van voorkennis van de metabolieten en de moleculen die aanwezig zijn in gezonde hersenen en in hersentumoren. Er wordt verder ook aandacht geschoken aan de optimalisatie van de basislijnaanpak, het robust maken van de semi-parametrische schatting d.m.v. regularisatie en de kwantificatie van de parameteronzekerheid.
Datum:10 jan 2008  →  29 nov 2011
Trefwoorden:Signal processing
Disciplines:Andere ingenieurswetenschappen en technologie
Project type:PhD project