< Terug naar vorige pagina

Project

Adhesines: de missende link voor actief-slibbioflocculatie?

De kostefficiëntie en duurzaamheid van biologische afvalwaterzuiveringssystemen hangt sterk af van het bioflocculatiepotentieel van de zogeheten actief-slibbacteriën. Deze bioflocculatie moet er voor zorgen dat het slib efficiënt kan gescheiden worden van het water. Eén van de belangrijkste bouwstenen van actief-slibvlokken zijn de microcolonies die de uiteindelijke sterkte van de vlok bepalen. Dit project zal onderzoeken of adhesines een rol spelen in sterke microcolonievorming. Adhesines zijn niet-enzymatische proteïnen, aanwezig op het buitenste celmembraan, die specifieke receptoren kunnen binden. Hun rol in bioflocculatie van gisten en in biofilms is reeds aangetoond maar nog niet grondig bestudeerd in de context van actief-slibbioflocculatie. Dit project omvat (i) een sterk uitgebouwd experimenteel deel in hetwelk een combinatie van fysico-chemische, moleculair genetische, proteomics gebaseerde en (fluorescentie) microscopische technieken worden aangewend om hun aanwezigheid op te volgen en hun functionaliteit en dynamica te achterhalen en (ii) een modelleergedeelte om de dominante bindingskrachten te vertalen naar aggregatieprincipes voor 'population balans' modellen die later zullen toelaten om slib-waterscheidingsprocessen te voorspellen, optimaliseren en regelen.
Datum:1 okt 2018  →  Heden
Trefwoorden:actief slib, bioflocculatie, microcolonies, populatiebalansmodellering, adhesines
Disciplines:Katalytische reactietechnieken, Chemisch productontwerp en formulering, Algemene chemische en biochemische ingenieurswetenschappen, Process engineering, Scheidings- en membraantechnologie, Transportfenomenen, Andere (bio)chemische ingenieurswetenschappen, Engineering van biomaterialen, Biologische systeemtechnologie, Biomateriaal engineering, Biomechanische ingenieurswetenschappen, Andere (bio)medische ingenieurswetenschappen, Milieu-ingenieurswetenschappen en -biotechnologie, Industriële biotechnologie, Andere biotechnologie, bio-en biosysteem ingenieurswetenschappen