< Terug naar vorige pagina

Project

Adaptatie aan de stadsomgeving in Daphnia: mechanismen en eco-evolutionaire implicaties

Verstedelijking veroorzaakt sterke omgevingsveranderingen en is een wezenlijke selectie factor in huidige landschappen. Ik toonde aan dat de watervlo Daphnia magna zich genetisch aanpast aan de stadsomgeving via evolutie van een hogere hittetolerantie, een sneller levensritme, en hogere concentraties energie reserves. Daphnia speelt een cruciale rol in zoetwater vijvers en poelen en stabiliseert de heldere water toestand via de begrazing van algen. In evolutionair ecologisch onderzoek in steden zijn er nog een aantal onderzoekshiaten aanwezig. Ik zal de mechanismen en gevolgen van evolutie in de stad bestuderen, alsook het onderzoeksgebied verbreden. Ik plan de genetische mechanismen van stadsadaptaties te onderzoeken en daarnaast ook het belang van zowel het darm microbioom als sexuele reproductie bij adaptatie aan de stadsomgeving. In een tweede onderzoeksluik zal ik testen hoe stadsadaptie in Daphnia lokale ecologische processen (zooplankton gemeenschapssamenstelling en ecosysteemfuncties) in urbane vijvers beïnvloedt. Naast het bestuderen van zulke lokale ‘ecoevolutionaire dynamieken’ wil ik regionale eco-evolutionaire terugkoppelingen bestuderen via een model waarin ik simuleer hoe evolutie in de stad adaptaties aan klimaatopwarming beïnvloedt op een regionale schaal. Tot slot zal ik genomische data beginnen verzamelen van Daphnia langsheen verschillende verstedelijkingsgradiënten in West-Europa, waarbij ik zal testen of verstedelijking tot parallelle evolutie leidt.
 

Datum:1 okt 2019  →  Heden
Trefwoorden:Urbanization, urban evolution, Daphnia, eco-evolutionary dynamics, gut-microbiome, genomics, pace-of-life, climate change adaptation, range shifts
Disciplines:Ecotoxicologie, Evolutionaire biologie niet elders geclassificeerd, Limnologie, Populatie, ecologische en evolutionaire genetica