< Terug naar vorige pagina

Project

actualisatie van de Wetswijzer tot 30 juni 2008

De bedoeling van deze opdracht is enerzijds minimaal de Wetswijzer bij te werken to 30 juni 2008 en anderzijds met een begeleidingscomité voorstellen te doen over een structurele aanpassing van de Wetswijzer, m.a.w. nagaan of:
1. De gegevens niet op een gebruiksvriendelijker manier kunnen worden ontsloten;
2. Bepaalde rubrieken worden geschrapt, c.q. nieuwe rubrieken worden toegevoegd;
3. Een uitbreiding van het documentaire gedeelte wenselijk is.
4. Varia

Datum:1 feb 2008  →  30 nov 2008
Trefwoorden:Wetswijzer
Disciplines:Andere rechten en juridische studies, Rechten