< Terug naar vorige pagina

Project

Into Action: INsole TOols for ACTive learning and preventION (Into Action)

Dit project streeft ernaar de wetenschappelijke kennis en de evidencebased praktijk aangaande steunzolen te verhogen bij (startende) orthopedisch technologen en Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW's). Hoewel deze kennis beschikbaar is, vereist het patiëntspecifiek ontwerpen van steunzolen en het identificeren van biomechanische klachten die opgelost kunnen worden met steunzolen een grote expertise. Deze expertise wordt traag opgebouwd. Voor bedrijven die patiëntspecifieke steunzolen aanmeten en maken (orthopedisch technologen, podologen en bandagisten) betekent dit een lang opleidingstraject en verminderde productiviteit bij startende werknemers. Voor de EDPBW's betekent dit een suboptimaal aanreiken van diensten aan hun klanten indien biomechanische problemen niet vlug of inadequaat ondervangen worden. Om hier een oplossing aan te bieden werd de kennis omtrent steunzolen en hun relatie met biomechanische klachten vertaald in twee praktisch bruikbare instrumenten: 

1) enerzijds werd de kennis over het patiënt-specifiek opbouwen van steunzolen geïntegreerd in een “Insoletool” (http://www.intoactiontools.eu/) die studenten en orthopedisch technologen ondersteunt bij het aanmeten en ontwerpen van steunzolen. De Insoletool bevat een enorme hoeveelheid gegevens met (voet)kenmerken, pathologieën, zoolconcepten en het verband ertussen. De gegevens werden gebundeld vanuit de wetenschappelijke literatuur en vanuit een bevraging van de common practice bij de orthopedische bedrijven uit de gebruikersgroep.  

2) anderzijds werd er voor arbeidsgeneesheren en EDPBW's een “Screeningstool” (Android en iOS app) gebouwd waarmee ze niet-sedentaire werknemers kunnen screenen op voetgerelateerde klachten. De tool bestaat uit een pre-screeningstool die de werknemer zelfstandig kan invullen. Daarnaast is er de screeningstool die gebruikt dient te worden door de expert en een uitgebreidere screening toelaat indien de pre-screeningstool dit adviseerde.

In een validatiestudie, in samenwerking met leden van de gebruikersgroep, werden met de pre-screeningstool 400 staande werknemers gescreend op risico's op voetgerelateerde problemen. Hiervan werden 31% werknemers doorverwezen voor een uitgebreidere screening met de screeningstool. Naast een screening werden er ook automatisch adviezen gegenereerd voor de werknemers om de klachten te verminderen of te voorkomen.

Via de bedrijfsimplementaties en gebruikersfeedback werden de tools iteratief verbeterd.

Naast de ontwikkeling van beide tools werd er ook een biomechanische studie uitgevoerd om na te gaan welk type sensoren of laagdrempelige meetapparatuur gekoppeld kunnen worden aan de screeningstool. Bepaalde vragen kunnen aldus objectief (kwantitatief) opgemeten worden i.p.v. via subjectieve bevraging. De bevindingen werden gebundeld in codes van goede praktijk. Bij de biomechanische studie werden de technologische bedrijven van de gebruikersgroep nauw betrokken.

Tijdens het project werden er workshops georganiseerd voor het onderwijs en het werkveld.

Meer informatie is te vinden op http://www.intoaction-project.be.

Datum:1 dec 2016  →  30 nov 2018
Trefwoorden:othopedie, preventie, screening, EDPBW, steunzolen, biomechanica, voetgerelateerde klachten
Disciplines:Biomechanica, Gezondheidsinformatica, Sensoren, biosensoren en slimme sensoren niet elders geclassificeerd