< Terug naar vorige pagina

Project

Actief centrum geassisteerde selectie en assemblage (ACASA): een bottom-up benadering voor de ontwikkeling van protease inhibitoren, toegepast op caspase 4 als modelprotease.

Dit project heeft de ontwikkeling van een innovatieve, robuuste en tijd-/kostenefficiënte methodologie tot doel met algemene toepasbaarheid voor de ontwikkeling van proteaseremmers. Ze moet de productie faciliteren van moleculen met een niet peptidische structuur, bestaande uit een centrale rigide kern die gedecoreerd is met substituenten die in de S- en/of S''- bindingspockets van een doelwitprotease geaccomodeerd worden. Deze benadering verschilt fundamenteel van bestaande methodologieën door haar systematische exploratie en implementering van doelwit-geassisteerde selectie en assemblage strategieën.Validatie van de verschillende onderzoekshypotheses die aan de basis liggen van deze benadering zal gebeuren met behulp van het cysteïne protease caspase 4 als modeldoelwit. Caspase 4 is één van de zogenaamde 'inflammatoire caspases'. Deze groep van enzymen is momenteel voorwerp van uitgebreid basisonderzoek dat de rol ervan in een hele reeks pathologieën tracht in kaart te brengen. Tot op heden werden geen remmers beschreven die selectief zijn voor dit enzym tenopzichte van de andere caspasen, het spreekt echter vanzelf dat de beschikbaarheid van dit soort verbindingen uitermate wenselijk zou zijn voor toepassing als research tool of als potentieel therapeutisch middel.
Datum:1 okt 2012  →  30 sep 2016
Trefwoorden:BIOKATALYSE, CHEMISCHE BIOLOGIE, SYNTHESE (CHEMISCH), PROTEASE-INHIBITOR
Disciplines:Organische chemie, Ontdekking en evaluatie van biomarkers, Ontdekking en evaluatie van geneesmiddelen, Medicinale producten, Farmaceutica, Farmacognosie en fytochemie, Farmacologie, Farmacotherapie, Toxicologie en toxinologie, Andere farmaceutische wetenschappen