< Terug naar vorige pagina

Project

Aard, functie en dynamiek van somatische symptomen bij patiënten met een introjectieve persoonlijkheidsstijl

Recent onderzoek wees op de rol van lichamelijke symptomen bij patiënten met een introjectieve persoonlijkheidsstijl. Hun aard en functie werd echter nauwelijks onderzocht. Onze studie gaat hier op in door de lichamelijke klachten te onderzoeken binnen het subjectieve en interpersoonlijke functioneren van deze patiënten. Hiertoe combineren we kwantitatieve en diepgaande kwalitatieve analyses, waarin we zowel single case-onderzoek als psycholinguïstische methoden betrekken.

Datum:1 okt 2019 →  1 nov 2019
Trefwoorden:introjectieve persoonlijkheidsstijl, psychotherapie-onderzoek, psycholinguïstiek, symptoomspecificiteitshypothese, lichamelijke symptomen
Disciplines:Psychoanalyse