< Terug naar vorige pagina

Project

3D-PADchip: Engineering 3D Perfusable human "Alzheimer's Disease (AD)-On-Chip Model

We zullen een nieuw 3D menselijk hersenweefsel-achtig model op de chip ontwikkelen om de mechanismen die ten grondslag liggen aan neurodegeneratie bij de ziekte van Alzheimer te ontrafelen. Samenvatting: De ziekte van Alzheimer (AD) is wereldwijd de belangrijkste oorzaak van dementie. Het veroorzaakt progressieve neuronale dood en veroorzaakt een progressieve achteruitgang van cognitieve en gedragsfuncties. AD blijft ongeneeslijk, deels door een gebrek aan preklinische modellen die de menselijke ziekte volledig recapituleren, en omdat de multifactoriële aard van AD nog steeds niet volledig wordt begrepen. In het '3D-PADchip'-project zullen we een 3D AD-hersenmodel ontwikkelen op een microfluïdische chip die de complexiteit van AD-ziekte beter benadert. Verschillende menselijke hersencellen afgeleid van geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPSC) zullen worden gekweekt in nieuwe, synthetische, hersenspecifieke hydrogel 3D-micro-omgevingen om de complexe samenstelling van het hersenweefsel na te bootsen. Dit met gel beladen hersenweefsel zal worden opgenomen in een microfluïdisch apparaat met micropatroon, om een vasculair netwerk te creëren in het 3D-hersenweefsel en de vorming van een perfuseerbare menselijke bloed-hersenbarrière (BBB). Dit 3D-perfuseerbare en gevasculariseerde menselijke hersenmodel zal worden getransformeerd in een AD-on-chip-model door gebruik te maken van AD-zieke iPSC-afgeleide hersencellen. Als dit lukt, verwachten we dat dit nieuwe menselijke '3D-perfuseerbare AD-on-Chip'-model het mogelijk zal maken om de volgende belangrijke wetenschappelijke vragen aan te pakken die nog moeten worden opgehelderd met betrekking tot de pathogenese die ten grondslag ligt aan AD: (i) Voer mutaties uit in corticale neuronen (die amyloïde -ß-afzetting en neuronale dood) en / of microglia (veroorzaakt ontsteking en daaropvolgende neuronale dood) resulteren in pathologische veranderingen in de BBB waarvan wordt aangenomen dat ze bijdragen aan de progressie van AD-fenotypes; (ii) Leidt vasculaire disfunctie aan de BBB een cascade van gebeurtenissen die neuronaal letsel en als gevolg daarvan dementie veroorzaken. Dit project zal nieuwe wegen openen om inzicht te krijgen in de pathogenese van AD en het ontwikkelen van nieuwe therapieën voor AD, en mogelijk andere vormen van dementie.

Datum:28 aug 2020 →  Heden
Trefwoorden:Alzheimer's Disease, Blood brain barrier, Neurovascular unit, chip
Disciplines:Ontwikkelingsbiologie
Project type:PhD project