< Terug naar vorige pagina

Octrooi

Functional cure of retroviral infection

The application relates to methods of curing retroviral infections, i.e. ensuring remission of retroviral infections, more particularly HIV infections, by administering a compound which is capable of binding to the LEDGF/p75 binding pocket of HIV-integrase and inhibiting LEDGF/p75-IN protein-protein interaction. The application further relates to the use of LEDGINs in retroviral gene therapy.
Octrooi-publicatienummer: EP3294277
Jaar aanvraag: 2021
Jaar toekenning: 2021
Jaar van publicatie: 2021
Status: Toegewezen
Technologiedomeinen: Farmaceutische producten
Gevalideerd voor IOF-sleutel: Ja
Toegewezen aan: Associatie KULeuven