logo Pack4Food

 

Pack4Food vzw is een multidisciplinair consortium van Vlaamse onderzoeksinstellingen en bedrijven, actief in de verschillende sectoren betrokken bij het verpakken van levensmiddelen.

Pack4Food werd opgericht in oktober 2005 in het kader van het IWT-TD-project 40576 “Innoveren via de verpakking van levensmiddelen” en groepeert bedrijven die betrokken zijn bij de verpakking van levensmiddelen: voedingsproducenten, gas- en grondstofleveranciers, verpakkingsproducenten (incl. bedrukkers), producenten van vulmachines en retailers. Pack4Food heeft enerzijds als doel innovatie in voedselverpakking te stimuleren via collectieve onderzoeksprojecten en anderzijds bedrijven te ondersteunen bij hun dagdagelijkse verpakkingsuitdagingen. Pack4Food vormt hierbij de tussenschakel tussen de academische onderzoekswereld en de industriële praktijk. Pack4Food faciliteert in het samenbrengen van bedrijven uit verschillende sectoren om zodoende belangrijke voedselverpakkingsuitdagingen uit de dagelijkse praktijk het hoofd te kunnen bieden. Op deze manier vormt Pack4Food ook een radar die signalen opvangt uit het brede werkveld en kan het zo op een efficiënte manier aan partnermatching doen.

Lees meer op de website van Pack4food.