< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Wiskunde, Campus Kulak Kortrijk

Department

Hoofdorganisatie:Departement Wiskunde
Tijdsduur:1 okt 1997  →  Heden
Organisatieprofiel:

Onderzoekstopics van deze onderzoekseenheid zijn:

  • Kristallografische en Bieberbach groepen en hun veralgemeningen, zowel vanuit algebraisch als meetkundig oogpunt.
  • Affiene en polynomiale structuren voor (virtueel) polycyclische groepen, conceptuele en computationele aspecten en toepassingen
  • Groepsacties op varieteiten, algebraisch topologische en meetkundige kenmerken.
  • Topologische Vastepuntstheorie.
  • Popularisatie van wiskunde en exacte wetenschappen voor leerlingen in het secundair onderwijs (zie Wiskunde Olympiade)
  • Online, interactief oefenen voor wiskunde met behulp van een gedeelde voorraad meerkeuzevragen (zie USolv-IT)
Trefwoorden:wiskunde
Disciplines:Algebra, Geometrie