< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Wetenschappen van het Systeem Aarde

Onderzoeksgroep

Hoofdorganisatie:Onderzoeksraad
Tijdsduur:3 dec 2008 →  Heden
Organisatieprofiel:

Het onderzoeksdomein betreft in eerste instantie het fysisch milieu van de aarde, de evolutie daarvan doorheen de tijd, en de interacties tussen biosfeer en geosfeer: geologie, fysische geografie, hydrologie, glaciologie, (paleo)klimatologie, oceanografie, biogeochemie, archeologie...De verbondenheid wordt versterkt en is mede gegroeid door het gebruik van de gemeenschappelijke onderzoeksmethoden isotopen(bio)geochemie en modellering.

Trefwoorden:Tracers, Geoarcheology, Biogeochemistry, Climate, (Paleo)Environment, Remote sensing, Global Change, Material analysis, Hydrology, Glaciology, Cartography, Geographic Information Systems
Disciplines:Landschapsarchitectuur, Geotechnische en omgevingsingenieurswetenschappen, Duurzaamheids- en milieutechniek, Geschiedenis, Astronomie en ruimtewetenschappen, Evolutiebiologie, Geofysica, Theorie en methodologie van de archeologie, Geologie, Fysische geografie en omgevingsgeowetenschappen, Oceanografie, Archeologie, Geomatische ingenieurswetenschappen, Geochemie, Stedelijk en regionaal ontwerp, ontwikkeling en planning, Milieuwetenschappen en management