< Terug naar vorige pagina

Organisatie

VIVES EC Agro - & biotechnologie campus Roeselare

Research Group

Hoofdorganisatie:VIVES
Tijdsduur:15 mrt 1995  →  Heden
Organisatieprofiel:

Hogeschool VIVES biedt met eigentijds en competentiegericht hoger onderwijs, innovatief praktijkgericht onderzoek en maatschappelijke dienstverlening een antwoord op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen.

Het expertisecentrum Agro- en Biotechnologie focust op vier domeinen: biotechnologie, dieren, groenmanagement en voeding.

Met zijn praktijkgericht, probleemoplossend onderzoek, deskundig advies en specifieke opleidingen wil het expertisecentrum op het gebied van voeding een drijvende kracht zijn van innovatie in de voedingssector. Een tiental ervaren onderzoekers werkt nauw samen met grote en kleine bedrijven en non-profitorganisaties, zowel in het kader van bilaterale overeenkomsten als van collectieve projecten (Fabriek van de Toekomst, Tetraprojecten…). Het expertisecentrum fungeert ook als een laagdrempelig expertise- en dienstverleningscentrum (LED) dat KMO eerstelijnsadvies verstrekt.   

Op het gebied van biotechnologie is het expertisecentrum actief in twee domeinen: plantenbiotechnologie en diergeneeskundige laboratoriumdiagnostiek. Met plantenveredelingsbedrijven en kennisinstellingen wordt samengewerkt op vlak van weefselteelt en plantenveredeling rondchromosoomverdubbelingen, ;microscopische visualisatie van chromosomen (ploïdiewaarde bepaling), mutatie- of bestralingsexperimenten, pollenfertiliteitsstudies, embryorescue, GMO-technologie (genetische modificatie) en de ontwikkeling van biotoetsen (infecties met pathogenen). Op het gebied van diergeneeskundige laboratoriumdiagnostiek werken we samen met bedrijven en onderzoeksinstellingen met het oog op de ontwikkeling, optimalisatie en/of uitvoering van (moleculaire) laboratoriumtesten voor diergeneeskundige diagnostiek en wetenschappelijk onderzoek. Expertise is aanwezig op het vlak van klassiek microbiologisch en parasitologisch onderzoek, PCR, RT-PCR en real-time PCR, sequenering en serologisch onderzoek (ELISA).

Op het gebied van dieren focust het expertisecentrum zich op een tweetal pijlers: leefba(arde)re landbouw en de triade dier-mens-maatschappij. Rond groenmanagement willen we in de frontlinie opereren voor een verdere professionalisering van de inrichting en het beheer van groen, waarbij beleid, ontwerp, aanleg en beheer als onlosmakelijke componenten beschouwd worden. We streven via onderzoek en vakkennis naar optimalisatie en vernieuwing binnen elk project.Trefwoorden:biotechnologie, dier, groenmanagement, voeding
Disciplines:Biotechnologie voor landbouw, bosbouw, visserij en aanverwante wetenschappen niet elders geclassificeerd