< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Visielab

Research Group

Hoofdorganisatie:Departement Fysica
Tijdsduur:1 okt 2003 →  Heden
Organisatieprofiel:Het onderzoeksdomein van Visielab is digitale beeldverwerking en patroonherkenning in het algemeen. Het langetermijn onderzoek van het Visielab beoogt de ontwikkeling van gevorderde statistische technieken voor de verwerking en analyse van beeldmateriaal. Dit omvat ondermeer modelgebaseerde statistische technieken en multiresolutie technieken, met als toepassingen beeldreconstructie, beeldrestauratie, beeldsegmentatie en classificatie. Het onderzoek wordt gevalideerd in 2 toepassingsdomeinen: biomedische beelden en aardobservatiegegevens. De beschikbare biomedische beeldmodaliteiten zijn CT en MRI. Op het Visielab werd een Micro-CT apparaat ontwikkeld, in samenwerking met de firma Skyscan. Hierop wordt ondermeer onderzoek verricht op beeldreconstructie. Voor MRI wordt samengewerkt met het Bio-Imaging Lab en met de afdeling Radiologie van het UZA. Er wordt ondermeer onderzoek verricht op functionele MRI en op Diffusie Tensor MRI. Wat aardobservatie betreft, wordt er samengewerkt met de afdeling 'Teledetectie en Atmosferische Processen' van het VITO, en de onderzoeksgroep TELIN van de Universiteit van Gent. Hierbij wordt ondermeer onderzoek verricht op classificatie van gegevens en modelgebaseerde beeldrestauratie (denoising).
Trefwoorden:ONTRUISEN, PATROONHERKENNING, DIGITALE BEELDVERWERKING, MRI, TELEDETECTIE, CLASSIFICATIE, SEGMENTATIE
Disciplines:Fysische geografie en omgevingsgeowetenschappen, Communicatietechnologie, Multimediaverwerking, Biologische systeemtechnologie, Signaalverwerking, Geomatische ingenieurswetenschappen, Medische beeldvorming en therapie, Andere paramedische wetenschappen