< Terug naar vorige pagina

Organisatie

VIB CMN - Moleculaire Neurogenomica

Research Group

Tijdsduur:1 jan 2011 →  Heden
Organisatieprofiel:Het Lab richt zich op de identificatie en karakterisering van ziekte-veroorzakende genen en routes die betrokken zijn bij de moleculaire etiologie van neurologische aandoeningen, zoals erfelijke perifere neuropathieën (CMT) en erfelijke epilepsieën. Voor dit doel gebruiken we twee grote strategieën: - Het ontrafelen van de rol van aminoacyl-tRNA synthetasen in de perifere neurodegeneratie als een instrument voor het begrijpen van de moleculair pathomechanisms van perifere neuropathie; - Identificatie van nieuwe ziekte-veroorzakende genen en mutaties die betrokken zijn bij erfelijke vormen van perifere neuropathieën en epilepsieën op basis van bevolking en gezin gebaseerd genetische benaderingen.
Trefwoorden:FUNCTIONELE GENOMICS, AMINOACYL-TRNA SYNTHETASE, NEURODEGENERATIE, MOLECULAIRE GENETICA, INGETEELDE POPULATIES
Disciplines:Genetica, Systeembiologie, Engineering van biomaterialen, Biologische systeemtechnologie, Biomateriaal engineering, Biomechanische ingenieurswetenschappen, Andere (bio)medische ingenieurswetenschappen, Milieu ingenieurswetenschappen en biotechnologie, Industriële biotechnologie, Andere biotechnologie, bio-en biosysteem ingenieurswetenschappen, Moleculaire en celbiologie, Psychiatrie en psychotherapie, Verpleegkunde, Andere paramedische wetenschappen, Klinische en counseling psychologie, Andere psychologie en cognitieve wetenschappen