< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Veterinaire fysiologie en biochemie

Research Group

Tijdsduur:1 okt 2003 →  Heden
Organisatieprofiel:De onderzoeksgroep Veterinaire Fysiologie en Biochemie concentreert zijn wetenschappelijk onderzoek binnen het Gamete Research Center, een platform waar de vrouwelijke gameet, het embryo en de vroeg embryonale ontwikkeling centraal staan. Het gaat hierbij vooral om de studie van (omgevings)factoren die de ontwikkelingscapaciteit van de eicel en het ontwikkelende embryo (negatief) kunnen beïnvloeden, met inbegrip van de mogelijke nefaste gevolgen tijdens de dracht, na de geboorte én op latere leeftijd. Het onderzoek gebeurt aan de hand van veelal zelf ontwikkelende 'high throughput' in vitro modellen, zoals bovine, muriene en zebravis in vitro modellen voor de studie van de folliculaire ontwikkeling, eicelprematuratie en maturatie, fertilisatie en embryonale in vitro cultuur.Hierbij worden 3 verschillende accenten gelegd. Enerzijds is er het thema 'Reprotox' waarbij aan de hand van de hogerbeschreven modellen onderzoek wordt verricht naar de invloed van (milieu)toxicanten op de kwaliteit van het zich ontwikkelende embryo. Hierbij worden verschillende beeldvormingstechnieken aangewend. Naast morfologie worden ook het cellulair metabolisme (metabolomics) en de genexpressieprofielen (genomix) voor heel specifieke genen of genoom breed onderzocht. In tweede instantie gebeurt er onderzoek rond 'Fertility Preservation' waarbij factoren die de fertiliteit van het vrouwelijke dier sturen centraal staan en wordt nagegaan hoe die fertiliteit kan bewaard en/of hersteld worden. Hiertoe wordt de pre-antale folliculaire dynamiek bestudeerd met inbegrip van bedreigende factoren (bvb. stralingsschade) en mogelijke presevatietechnieken (slow freezing, solid surface vitrificatie, gamete banking). Finaal worden ook de factoren die de link 'Embryo-maternaal metabolisme' beïnvloeden in het onderzoek ingesloten. De fysiologische toestand van het moederdier op het moment van de conceptie blijkt immers van cruciaal belang voor het ontstaan en het behoud van de dracht/ zwangerschap. Verschillende metabole stoornissen zoals hyperlipaemie blijken immers directe negatieve gevolgen te hebben op de kwaliteit van de eicel en het embryo. Onze diermodellen, in combinatie met het in vitro platform blijken ideale instrumenten voor de studie van maternaal metabole factoren die de kwaliteit van de humane eicel en embryo beïnvloeden.
Trefwoorden:VRUCHTBAARHEIDSBEHOUD, MATERNAAL METABOLISME, FYSIOLOGIE EN TOXICITEIT VAN DE VOORTPLANTING, EICELKWALITEIT, DOHAD, IN VITRO EMBRYOPRODUCTIE
Disciplines:Dierkundige biologie, Biochemie en metabolisme, Algemene biologie, Medische biochemie en metabolisme, Diergeneeskunde, Andere veterinaire wetenschappen, Andere landbouwwetenschappen, diergeneeskunde en levensmiddelenwetenschappen