< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Veehouderij

Tijdsduur:4 dec 2014 →  31 dec 2018
Organisatieprofiel:

Het onderzoek mikt op toepassingen in een duurzame rundvee-, varkens- en pluimveehouderij. Er is een sterke expertise in voedingsfysiologisch onderzoek, met name om de nutriëntenvoorziening zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van het dier. Nauw daaraan gekoppeld onderzoekt ILVO om de uitstoot van mineralen in het milieu te beperken, waaronder de Programmatorische Aanpak Stikstof. ILVO kijkt via de functionele dierenvoeding in strikte zin ook hoe de gezondheid van het dier kan verbeteren. Een logische stap verder is om zo ook een toegevoegde gezondheidswaarde te geven aan de dierlijke producten. Speciale aandacht gaat uit naar dierenwelzijn, maar ook huisvesting, stalinrichting, management en automatisering komen aan bod.