< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Vakgroep Wiskundige Analyse

Department

Tijdsduur:1 jan 1993 →  30 jun 2019
Organisatieprofiel:De onderzoeksgroep CA bestudeert o.m. functierruimten van cliffordwaardige functies, cliffordanalyse in hyperbolische ruimten, cliffordwavelets, hermitetranformaties, orthogonale cliffordveeltermen, (veralgemeende) hilbert- en radontranformaties, clifforddistributies en distributionele randwaardeproblemen, clifford differentialvormen, harmonische analyse, supersymmetrie.. De onderzoeksgroep NfaM2 bestudeert vooral de modellering en numerieke benadering van direkte en inverse convectie-diffusievraagstukken komende uit uiteenlopende ingenieursdisciplines (zoals chemische kinetiek, metallurgie, grondwaterstroming en contaminatentransport, warmtetranfert) en vraagstukken uit numeriek quasi-stationair electromagnetisme en micromagnetisme. De onderzoeksgroep ARCO bestudeert vooral algemene relativitietstheorie en quantumgravitatie. Een ander belangrijk onderzoeksthema is dit van de integratie van ICT in het wiskunde-onderwijs.
Trefwoorden:Wiskundige analyse
Disciplines:Toegepaste wiskunde