< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Vakgroep Toegepaste Ecologie en Milieubiologie

Department

Tijdsduur:1 jan 1993 →  31 dec 2017
Organisatieprofiel:Het toegepast ecologisch onderzoek aan het Laboratorium voor Plantecologie richt zich onder meer op de studie van de fotosynthese, de groei en de productiviteit, en de waterstroming bij planten. Dit gebeurt zowel onder normale als onder stress-situaties, zoals bijvoorbeeld watertekort in de bodem, hoge zoutconcentraties, hoge pol-luentendruk, enz., en dit zowel onder veldsituaties als in groeikamers of serres. Dit plantecologische onderzoek leidt tot de detectie van soortspecifieke kenmerken die wijzen op mogelijke tolerantie voor ongunstige groeiomstandigheden. Aandacht wordt eveneens besteed aan duinvegetaties, bosecosystemen en aanplantingen met korte omloopstijd. Zowel veldmetingen als modellering worden gebruikt om de koolstof- en watercyclus in deze ecosystemen te bestuderen. Ook de invloed van klimaatsverandering (Global Change) op het functioneren van deze ecosystemen wordt bestudeerd. De laatste jaren werd een nieuwe onderzoekslijn ontwikkeld, het zogenaamde U+2018speaking-plantU+2019 concept. Door het gebruik van biosensoren en bio-analyse worden plantengroei, plant-ontwikkeling en plant-water relaties on-line geregistreerd. Hierdoor wordt continue evaluatie van micro-klimatologische en ecofysiologische processen mogelijk. Dit onderzoek vormt de eerste stap naar U+2018cybernetischeU+2019 of zelfregulerende algorithmes die gebruikt kunnen worden in systemen voor klimaatscontrole. Het onderzoek aan het Laboratorium van Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie richt zich specifiek op het ontwerpen en standaardiseren van nieuwe U+201CkosteffectieveU+201D microbiotesten voor detectie en kwantificering van chemicaliën en afvalstoffen op de biotica van aquatische en terrestrische ecosystemen. Met behulp van biotische indexen wordt de vervuilingstoestand van oppervlaktewateren ge-karakteriseerd. Ook worden de mogelijkheden van bioremediëring van vervuilde biotopen gevolgd, na behandeling met specifieke bacteriënmengsels. Speciale aandacht gaat ook uit naar het ontwerp, de werking en de controle van waterzuiveringssystemen voor huishoudelijk en/of industrieel afvalwater. Wiskundige modellen en simulaties laten toe om de efficiëntie en de capaciteit van dergelijke systemen in te schatten.
Trefwoorden:Ecologie, Milieubiologie
Disciplines:Duurzaamheids- en milieutechniek, Ecologie