< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

Tijdsduur:1 jan 1993 →  Heden
Organisatieprofiel:De vakgroep is verantwoordelijk voor onderzoek, onderwijs en dienstverlening op het gebied van de sociale agogiek. De sociale agogiek omvat de wetenschappelijke studie en theorievorming over pedagogisch handelen in de bredere sociale context van instituties en praktijken die sociale en culturele ontplooiing nastreven, zoals bijvoorbeeld het (forensisch) welzijnswerk, het sociaal - cultureel werk met jeugdigen en volwassenen, de samenlevingsopbouw, interventies in de sociale, culturele en vrijetijdssfeer.
Trefwoorden:Sociaal werk, Sociale pedagogiek
Disciplines:Ouderschap en gezinseducatie, Sociaal werk