< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie

Department

Tijdsduur:1 jan 1993 →  Heden
Organisatieprofiel:Het onderzoek is gericht op de synergie tussen fundamenteel en toegepast of beleidsrelevant onderzoek met als doelgroepen normale en klinische populaties van verschillende leeftijden. Illustratief voor ons beleid is onderzoek over motivationele processen, opvoeding en socialisatie; klinisch onderzoek over obesitas en eetstoornissen; onderzoek over persoonlijkheid, temperament en ontwikkeling van maladaptieve trekken en sociaalpsychologisch onderzoek over beslissingsprocessen, procedurele rechtvaardigheid, vooroordelen en politieke attitudes. Ons onderzoek hanteert uiteenlopende onderzoeksmethoden zoals vragenlijstonderzoek, longitudinale designs, experimenten en meervoudige informanten.
Trefwoorden:Sociale psychologie, Persoonlijkheids psychologie, Ontwikkelings psychologie
Disciplines:Ontwikkelingspsychologie en veroudering, Sociale psychologie