< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Vakgroep Morfologie

Department

Tijdsduur:1 jan 1993  →  Heden
Organisatieprofiel:De vakgroep Morfologie van de Universiteit Gent bestudeert de lichaamsbouw van dieren, vooral deze van huisdieren, paarden, nutsdieren voor de voedselproductie (incl. aquacultuur) en mariene dieren waaronder zeevissen en ongewervelden. De wetenschappelijke expertise wordt ten dienste gesteld van de gemeenschap door het inrichten van talrijke cursussen en het verstrekken van dienstverlenende adviezen aan dierenartsen, clinici en onderwijs- en onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland. De vakgroep is onderverdeeld in drie eenheden, met name de groepen Anatomie, Histologie en Embryologie. De onderzoeksprojecten binnen de vakgroep Morfologie concentreren zich rond volgende themaU+2019s: tonsillaire immunomorfologie, anatomie van het bloedvatenstelsel, mechanismen van angiogenese tijdens de embryonale ontwikkeling en aquatische diergeneeskunde.
Trefwoorden:Morfologie
Disciplines:Diergeneeskunde