< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Vakgroep Architectuur en Stedenbouw

Tijdsduur:1 jan 1993 →  Heden
Organisatieprofiel:Aan de vakgroep Architectuur en Stedenbouw loopt onderzoek in domeinen als theorie en geschiedenis van architectuur en stedenbouw; bouwtechniek en bouwfysica; ontwerpend onderzoek in architectuur, stedenbouw en stadsontwerp; computerondersteund ontwerp. De onderzoeksonderwerpen reiken van fundamenteel onderzoek en theoretische vraagstellingen tot toegepaste en breed maatschappelijke probleemstellingen. Het onderzoek gebeurt zowel op langlopend doctoraal en postdoctoraal niveau als op niveau van kortlopende onderzoeksopdrachten. Verschillende financieringskanalen zijn daarbij actief vanuit de eigen universiteit, vanuit lokale, gewestelijke, federale, Europese of internationale overheden, vanuit externe onderzoeksinstellingen, vanuit de bedrijfswereld en vanwege particuliere opdrachtgevers. Het onderzoek is georganiseerd binnen verscheidene onderzoeksgroepen en labo’s, vaak in samenwerking met andere vakgroepen en/of faculteiten.
Trefwoorden:Architectuur, Stedenbouw
Disciplines:Architectuur, Ingenieurswetenschappen in de architectuur