< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Universiteit Hasselt

University

Tijdsduur:1 okt 1973 →  Heden
Organisatieprofiel:

De Universiteit Hasselt is een jong, dynamisch kenniscentrum van onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Ze beschouwt het als haar maatschappelijke plicht om een actieve bijdrage te leveren aan een duurzame en innovatieve regio. Ze heeft de ambitie om een knooppunt in dat innovatieweb te zijn. Daarom hecht de Universiteit Hasselt veel belang aan samenwerking met andere kenniscentra, bedrijven, overheden en organisaties in Limburg en daarbuiten.

Als een van de motoren voor regionale innovatie focust de Universiteit Hasselt concreet op:

- het opleiden van studenten tot hooggeschoolde, inzetbare professionals;
- het voeren van toegepast en fundamenteel onderzoek in welomlijnde domeinen
- en het stimuleren van de valorisatie ervan;
- het verspreiden van haar kennis en expertise door samenwerking met bedrijven en andere externe partners;
- het uitbouwen van buitenlandse samenwerkingsverbanden.
- Basisprincipes bij de invulling van deze kerntaken zijn academische en wetenschappelijke vrijheid, maatschappelijk engagement, aandacht voor ethische normen en zingeving zonder ideologisch onderscheid.

Trefwoorden:dienstverlening, onderwijs, onderzoek
Disciplines:Algebra, Wiskundige analyse, Toegepaste wiskunde, Geschiedenis en grondbeginselen van de wiskunde, Statistische en numerieke methoden, Artificiële intelligentie, Computerarchitectuur en -netwerken, Informatiewetenschappen, Informatiesystemen, Scientific computing, Theoretische informatica, Visual computing, Fysica van gecondenseerde materie en nanofysica, Materiaalfysica, Kwantumfysica, Analytische chemie, Anorganische chemie, Macromoleculaire en materiaalchemie, Organische chemie, Fysische chemie, Dierkundige biologie, Biochemie en metabolisme, Ecologie, Evolutiebiologie, Genetica, Microbiologie, Moleculaire en celbiologie, Plantenbiologie, Aquatische wetenschappen, uitdagingen en vervuiling, Milieuwetenschappen en management, Infrastructuur, transport en mobiliteitsingenieurswetenschappen, Structurele ingenieurskunde, Stedelijk en regionaal ontwerp, ontwikkeling en planning, Sensoren, biosensoren en slimme sensoren, Energieopwekkings-, conversie- en opslagtechniek, Materialenwetenschappen en -techniek, Polymere materialen, Bio-informatica en computationele biologie, Gerontologie en geriatrie, Neurowetenschappen, Orthopedie, Regeneratieve geneeskunde, Cardiale en vasculaire geneeskunde, Immunologie, Maatschappelijke gezondheidszorg, Gezondheidswetenschappen, Publieke medische diensten, Sociaal-medische wetenschappen, Humane bewegings- en sportwetenschappen, Revalidatiewetenschappen, Biofysica, Morfologische wetenschappen, Toegepaste psychologie, Toegepaste economie, Bedrijfsadministratie en boekhouding, Economische ontwikkeling, innovatie, technologische verandering en groei, Management, Marketing, Mathematische en kwantitatieve methoden, Micro-economie, Toerisme, Onderwijscurriculum, Onderwijssystemen, Onderwijskunde, Rechten, Architectuur, Interieurarchitectuur, Visuele kunsten