< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Transport en ruimtelijke economie

Research Group

Tijdsduur:1 okt 2003 →  Heden
Organisatieprofiel:De onderzoekslijnen die het Departement Transport en Ruimtelijke Economie ter harte neemt situeren zich op de doorsnede van het algemeen economisch onderzoek enerzijds en bedrijfseconomisch onderzoek anderzijds. De onderzoeksactiviteiten ontplooien zich in het kader van onderzoeksprogramma's van de universiteit en de overheid (regionaal, federaal en Europees) en in het kader van specifieke opdrachten van de overheid en de private sector. De behandelde onderwerpen hebben betrekking op: - Het goederenvervoer : de vervoerswijzekeuze, de organisatie, keuze en planning van goederenstromen, vervoer over land, luchtvaart en luchthavens, transport en logistiek - De haven en maritieme sector : concurrentie en samenwerking in de maritieme en havensector, trafiekprognoses, havenbeleid, productiviteit van terminals, strategische planning - De beoordeling van infrastructuurprojecten : de ontwikkeling en verfijning van project-evaluatie-instrumenten, toepassingen op wegenprojecten, haveninvesteringen, etc - Strategische analyses en beleidsadviezen : bepaling concurrentiekracht van (sub)sectoren, uitwerking marktstudies in het kader van mededingingsdossiers, problematiek van (de)regulering - De wisselwerking tussen transport en ruimte : locatie-analyses voor vervoersknooppunten en distributiecentra, ruimtelijke mobiliteitsplannen op lokaal, regionaal en supra-regionaal niveau - Stedelijke economie, regionale planning en beleid, vastgoedkunde - De wisselwerking tussen mobiliteit en economie : de relatie tussen economische groei en transportvraag, vraagmodellen en elasticiteitsberekeningen, onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen in het kader van een duurzaam mobiliteitsbeleid (bedrijfsvervoerplannen, rekeningrijden, etc).
Trefwoorden:TRANSPORTECONOMIE, REGIONALE PLANNING, STEDELIJKE ECONOMIE, MOBILITEIT, MARITIEME ECONOMIE, MODALE KEUZE, VERKEERSMODELLEN, VRACHTVERVOER
Disciplines:Toegepaste economie, Economische ontwikkeling, innovatie, technologische verandering en groei, Economische geografie, Menselijke geografie, Stedelijke en regionale geografie, Infrastructuur, transport en mobiliteitsingenieurswetenschappen, Stedelijk en regionaal ontwerp, ontwikkeling en planning, Andere economie en bedrijfskunde