< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Toxicologie

Research Group

Tijdsduur:1 okt 2003 →  Heden
Organisatieprofiel:1) Het onderzoek situeert zich op het vlak van de analytische milieutoxicologie van organische verbindingen. Milieudistributie van persistente organische verbindingen zoals PCB's, gechloreerde organische pesticiden, gebromeerde vlamvertragers wordt in detail onderzocht. De analytische methodes die hiervoor nodig zijn worden ontwikkeld, geoptimaliseerd en toegepast op een breed spectrum van stalen. Meestal betreft het dierlijke stalen, uit zowel de aquatische en terrestrische voedselketen, met inbegrip van de mens. Ook rivierbodems en grond behoren tot de mogelijkheden. 2) Een ander onderoeksdomein situeert zich op het vlak van de forensische toxicologie. Drugs, geneesmiddelen en een hele reeks andere giftige producten worden daarvoor geanalyseerd in een velerlei aan menselijke weefsels. Ook andere matrices worden soms aan onderzoek onderworpen, zoals bv. poedermengsels of verdachte vloeistoffen.
Trefwoorden:ANALYTISCH, TOXICOLOGIE, PESTICIDEN, VLAMVERTRAGERS, GENEESMIDDELEN, MILIEU, PCBS, PERSISTENTE ORGANISCHE POLLUENTEN (POPS)
Disciplines:Duurzame chemie, Andere chemie, Andere biologische wetenschappen, Aquatische wetenschappen, uitdagingen en vervuiling, Milieuwetenschappen en management, Forensische geneeskunde, Ontdekking en evaluatie van biomarkers, Ontdekking en evaluatie van geneesmiddelen, Medicinale producten, Farmaceutica, Farmacognosie en fytochemie, Farmacologie, Farmacotherapie, Toxicologie en toxinologie, Andere farmaceutische wetenschappen