< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Toegepaste wiskunde

Research Group

Hoofdorganisatie:Departement Wiskunde
Tijdsduur:1 okt 2003 →  Heden
Organisatieprofiel:Het onderzoeksonderwerp van onze groep betreft de ontwikkeling, analyse en toepassing van numerieke methoden. Hierbij gaat de aandacht speciaal uit naar tijdsafhankelijke partiële differentiaalvergelijkingen - afgekort: PDVen. PDVen spelen een sleutelrol in de wiskunde en een breed spectrum van toepassingsgebieden. De wiskundige modellen in de hedendaagse wetenschap en techniek hebben meestal meerdere onderliggende variabelen, wat leidt tot PDVen die meerdimensionaal zijn. In ons onderzoek zijn we actief betrokken in vier toepassingsgebieden: financiële wiskunde, fysica, scheikunde en biologie. In het algemeen kunnen oplossingen van PDVen niet worden uitgedrukt in gesloten analytische vorm. Men beschouwt aldus numerieke schema's voor de benaderende oplossing. De ontwikkeling, analyse en toepassing van zulke schema's neemt een centrale plaats in binnen de numerieke wiskunde. In onze groep verrichten we onderzoek naar twee algemene klassen van numerieke methoden: operator-split schema's en iteratieve methoden.
Trefwoorden:DIFFERENTIAALVERGELIJKINGEN, FINANCIELE WISKUNDE, STABILITEIT, INITIËLE WAARDEPROBLEMEN, NUMERIEKE OPLOSSING
Disciplines:Toegepaste wiskunde, Distributed computing, Scientific computing, Statistische en numerieke methoden