< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Toegepaste Moleculaire Genomica

Research Group

Tijdsduur:1 okt 2003  →  Heden
Organisatieprofiel:Ons onderzoek is geconcentreerd rond de identificatie van susceptibiliteitgenen voor psychiatrische ziekten door gebruik te maken van positionele kloneringstechnieken. De focus hier is de identificatie van susceptibiliteitgenen in positionele kandidaatgebieden gelokaliseerd via een genomische zoektocht in families van noord-Zweedse herkomst. Eens susceptibiliteitgenen gevonden zijn of indien er relevante functionele kandidaatgenen voorhanden zijn worden deze getoetst op hun betrokkenheid in psychiatrische ziekten via associatiestudies in patiënten/controle populaties en nucleaire families. Er wordt ook actief gezocht naar nieuwe functionele kandidaatgenen via expressie profilering in post-mortem hersenmateriaal van patiënten en naar relevante biomerkers voor psychiatrische ziekten vanuit bloed. Om het proces van gen identificatie te stroomlijnen werken we ook aan de ontwikkeling van pre- en post traject DNA analyse software. Als pre track software ontwikkelden we een gedistribueerde Blast (Clusterblast), een automatisch annotatie platform, Seqan, gebaseerd op Blast en genpredictie programma's, en een programma voor de automatische primerontwikkeling (SNPbox). Als belangrijkste post track analyse software werd er een automatische 'allele calling' software (PAC) voor STR genotypering ontwikkeld en een software pakket voor de automatische identificatie en analyse van SNPs en indels in sequens trace files (novoSNP). Naast deze ontwikkelingen beschikken we ook over een uniek software pakket voor de constructie van multiplex PCR primers (multiPCR). Op basis van deze software werd een mens genomisch zoektocht STR panel opgesteld bestaande uit 420 STR merker die geamplificeerd kunnen worden in slechts 30 PCR reacties. Dezelfde software wordt momenteel aangewend om kwantitatieve, multiplex PCR reacties aan te wenden in de analyse van genomische kopie aantal variatie.
Trefwoorden:BIPOLAIRE STOORNIS, TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING, BIO-INFORMATICA, SCHIZOFRENIE, MOLECULAIRE GENETICA, FUNCTIONELE GENOMICS, DEPRESSIE, PSYCHIATRISCHE ZIEKTEN
Disciplines:Genetica, Systeembiologie, Engineering van biomaterialen, Biologische systeemtechnologie, Biomateriaal engineering, Biomechanische ingenieurswetenschappen, Andere (bio)medische ingenieurswetenschappen, Milieu ingenieurswetenschappen en biotechnologie, Industriële biotechnologie, Andere biotechnologie, bio-en biosysteem ingenieurswetenschappen, Moleculaire en celbiologie, Psychiatrie en psychotherapie, Verpleegkunde, Andere paramedische wetenschappen, Klinische en counseling psychologie, Andere psychologie en cognitieve wetenschappen