< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Teelt en Omgeving (PlantTO)

Division

Tijdsduur:1 okt 2002  →  31 dec 2018
Organisatieprofiel:

Het onderzoek mikt op de verbetering van de opbrengst en de kwaliteit van plantaardige producties op een duurzame wijze met respect voor mens, dier en milieu. De experts optimaliseren en evalueren (nieuwe) teelttechnieken (rotaties, nieuwe gewassen, bodembewerking, nutriënten) en zaadteelttechnieken. We ontwikkelen duurzaam bodembeheer. Er zijn raakvlakken tussen landbouw en milieu/natuur. We organiseren officiële rassenproeven.