< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Systemisch Fysiologisch en Ecotoxicologisch Onderzoek (SPHERE)

Research Group

Hoofdorganisatie:Departement Biologie
Tijdsduur:1 okt 2003 →  31 dec 2021
Organisatieprofiel:Binnen de onderzoeksgroep wordt fundamenteel en toegepast onderzoek verricht in verband met de adaptatie van aquatische en terrestrische organismen aan hun milieu en de effecten van milieuvervuiling op de gezondheidstoestand van organismen, populaties en gemeenschappen. Binnen dit kader kunnen drie onderzoekslijnen worden onderscheiden: De eerste lijn betreft onderzoek naar de biobeschikbaarheid en accumulatie van milieuschadelijke stoffen, de tweede lijn betreft onderzoek naar de werkingsmechanismen van toxische stoffen en de derde lijn onderzoek naar de relaties tussen effecten op verschillende niveaus van functionele organisatie. Bij dit onderzoek wordt zowel gebruik gemaakt van in vitro modellen als in vivo modellen en wordt zowel aandacht besteed aan de moleculaire aspecten (stressgenen, stresseiwitten, celfuncties) als organismale aspecten (biobeschikbaarheid, homeostase en adaptatie). Het onderzoek heeft verschillende toepassingen in de milieutoxicologie en in het bijzonder de milieudiagnostiek en normstelling (moleculaire en cellulaire merkers, blootstellings-en effectmodellen, toxiciteitsevaluatie en risicobeoordeling). Onderzoeksthema's: Biobeschikbaarheid en accumulatie van micocontaminanten: Onderzoek naar het relatief belang van blootstellingsroutes en de invloed van omgevingsomstandigheden op de biobeschikbaarheid, accumulatie en toxiciteit van metalen en andere prioritaire microcontaminanten voor aquatische en terrestrische organismen. Ontwikkeling van dynamische modellen om de effecten te voorspellen onder verschillende blootstellingsscenario's. Moleculaire en cellulaire mechanismen van toxiciteit: Onderzoek naar effecten van blootstelling aan microcontamimanten en andere omgevingsfactoren op het niveau van de genexpressie, eiwitsynthese en cellulaire functies in modelorganismen, weefsels en cellen. Deze studies geven inzicht in het werkingsmechanisme van de stoffen en de reacties hierop en de informatie worden gebruikt voor de ontwikkeling van in vivo en in vitro modellen en sensoren die kunnen worden toegepast in de milieudiagnostiek. Adaptatie, homeostase en conditie: Onderzoek naar de regulatie van homeostatische functies en de invloed van veranderingen en verstoringen in omgevingscondities hierop. Identificatie van de meest gevoelige processen en hoe verschillen in acclimatisatie en adaptatie de verschillen in gevoeligheid en tolerantie tussen individuen, populaties en soorten kunnen verklaren.
Trefwoorden:AANPASSING/ADAPTATIE, MICROVERONTREINIGINGEN, BIOLOGISCHE BESCHIKBAARHEID, GENOMICA, BIOACCUMULATIE, MODELLERING, TOXICITEIT, PROTEOMICA
Disciplines:Duurzame chemie, Dierkundige biologie, Biochemie en metabolisme, Algemene biologie, Aquatische wetenschappen, uitdagingen en vervuiling, Milieuwetenschappen en management, Medische biochemie en metabolisme, Diergeneeskunde