< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Sociale en Culturele Antropologie (OE)

Research Unit

Tijdsduur:1 okt 1997 →  Heden
Organisatieprofiel:

In het Departement van Sociale en Culturele Antropologie, verrichten sociaal-culturele antropologen empirisch gestuurde onderzoekingen rond de volgende thema's: (1) "het maken van leefwerelden" in de stad, in een digitalizerende wereld, via migrantenprojecten, via tourisme en erfgoed, via ethische keuzen, en via populaire cultuur; (2) "de mens in hun relaties": mensen zijn ingebed in een pluraliteit van relaties, tot anderen, tot dieren, planten, objecten, machines, spirituele entiteiten enz. Deze relaties, continue onderhevig aan verandering, voeden ideologieën en praktijken van zorg, intimiteit, verwantschap, en samenleving; (3) "bewegingen": ons onderzoek varieert van de belichaamde ervaring van individuen (in sport, bv.) tot bredere, maatschappelijke bewegingen (o.a. migratie en toerisme). Subthema's hier zijn: diaspora, (im)mobiliteit, grenzen, sport, cosmopolitianisme, migratie e.d.

 

 

 

 

 

Trefwoorden:Minderheden, Antropologie, Migratie, Mobiliteit, Etnografie, Toerisme, Erfgoed, Islam
Disciplines:Antropologie